Wednesday, January 24, 2007

cool javascript

Otvorite bilo koji sajt (npr. www.google.com) i u address bar svog browser-a ukucajte
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0
(ili prosto kliknite na ovaj link)

Pošto to uradite moći ćete u browser-u da menjate sadržaj otvorene stranice :)

Na istu foru radi i sledeći script.
Otvorite neku stranicu sa više slika (npr. http://www.b92.net/sport/) i u adress bar ukucajte:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

(ili link) i posmatrajte sta se desava :D